PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A ZAPLATENÝCH FAKTÚR
v zmysle zákona č. 546/2010 od 1.1.2011

Zoznam zmlúv na zverejnenie:

ZMLUVY

Zoznam objednávok a uhradených faktúr:

OBJEDNÁVKY
FAKTÚRY


IINFORMÁCIE O ZÁKAZKÁCH
SÚHRNNÉ SPRÁVY O NÁKUPOCH